Beskid Żywiecki

U Boru

Jeleśnia

Bacówka znajduje się w Jeleśni - u Borów Bacuje tam Piotr Chrząszcz z Beskidka w Koszarawie. Wypasa on okoliczne pastwiska.

Wędrując po górach ze swoim kierdelem, dociera na odległe Klekociny, Halę Kamińskiego, Kubulkową, Janoszkową i Beskidek. Jako jedyny w gminie posiada certyfikat na wyrób oscypka i redykołek.

Tu pod borami ciągnącymi się między Jeleśnią a Sopotnią, na rozległych pastwiskach w porze letniej wypasanych jest około 350 owiec. Wyrabiane są owcze sery, które cieszą sie wielkim zainteresowaniem, gdyż powstają w 100% z mleka owczego. Przychodzą wycieczki zobaczyć odchodzące już w przeszłość gospodarstwo pasterskie. Wiosną, podobnie jak w innych bacówkach, organizowane jest miyszani owiec. Gospodarze z okolicznych wsi przyprowadzają owce, aby pod czujnym okiem bacy pasły się tutaj, aż do pierwszych śniegów.